Aflysning af generalforsamlingen

Generalforsamlingen 2020 er aflyst grundet Covid-19.
Det er med beklagelse at vi ser os nødsaget til at aflyse generalforsamlingen,
men i lyset af den nuværende situation i samfundet omkring os,
ser vi ikke andre muligheder.

Klik på læs mere, for at se formandens beretning samt regnskabet.
Generalforsamling formands beretning for Sif 2020
Regnskab 2019-2020