Historien om SIF-Venner & Sørby Marked

Begyndelsen
Ideen om et marked i Sørbymagle opstod i 1980, hvor man enedes om at stifte en støtteforening til fordel for Sørbymagle Idrætsforening, der gennem arrangementer og aktiviteter skulle skaffe penge til idrætslivet i Sørbymagle. Navnet på foreningen blev SIF-Venner, og de gik straks i gang.

Som noget af det første blev der arrangeret et loppemarked i skolegården på Hvilebjergskolen. Dette fik hurtigt et markedspræg. Til at begynde med var det dog hovedsageligt lokale, der havde en stadeplads. Det var ofte hjemmelavet håndværk eller ting og sager fra garageoprydning, der blev solgt. Det første marked hed dengang: “Sørby Plante- og Kram Marked”.

Nutiden
I dag besøges Sørby Marked af op imod 50.000 gæster. Det er noget, de ca. 180 kræmmere og 90 firmaer nyder godt af med livlig handel og interesse for deres boder.
I 2004 etablerede Sørby Marked for første gang en erhvervsudstilling, hvor der deltog ca. 35 udstillere. Dette er vokset stille og roligt, efterhånden som virksomhederne har fået øjnene op for, hvilke enestående muligheder der er for at profilere sine ydelser og produkter overfor et bredt kunde potentiale.

Frivillig arbejdskraft
Stigning i omsætning og besøgstal er ikke det eneste, der er steget gennem årene - også antallet af frivillige hjælpere er vokset.
Fra ca. 20 hjælpere dengang. I dag bruges 7.000 mandetimer til at afholde et Sørby Marked. Heraf går der ca. 1.000 timer til møder og forberedelser.

Tilskud til børne- og ungdomsarbejdet
Sørby Marked har også bidraget væsentlig til økonomien i de enkelte afdelinger under Sørbymagle Idrætsforening, Sørbyhallen samt omegnsforeningerne. Som man har et unikt samarbejde med.
Hvor mange penge det reelt drejer sig om, er der desværre ingen, der i dag er i stand til at svare på. Regnskaberne fra de første år eksisterer desværre ikke længere, men at det drejer sig om et anseligt millionbeløb.

Sørby Marked, der startede som et lille lokalt kræmmermarked, er i dag vokset til en kæmpe forretning. Herudover arrangeres der bankospil, forårsfest med Kandis og andre aktiviteter. Alle trådene samles af en kreds på ca. 45 personer, hvoraf det er bestyrelsen for SIF-Venner, der står som den hovedansvarlige.

Du kan læse meget mere om SIF-Venner og Sørby Marked i bogen "Vennerne", der blev udgivet i forbindelse med markedets 30 års jubilæum i 2011.

Vi ses til – Sørby Marked – eller et af vore andre arrangementer