SIF-Venner fordeler overskuddet

SIF-Venner er klar til status

Tirsdag den 22. oktober kl. 19.00 byder SIF-Venner, der blandt andet står bag Sørby Marked, indenfor til foreningens årlige generalforsamling i Siffen ved Sørbyhallen.
Her vil bestyrelsen gøre status over årets aktiviteter, der blandt andet omfatter Sørby Marked, forårsfest med Kandis og banko samt se frem mod det kommende år.
Sidst men absolut ikke mindst er det også denne aften, at overskuddet uddeles til de foreninger, der har stillet med frivillige i løbet af 2019.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling vil jf. vedtægterne mindst omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og referent
2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år
3. Forelæggelse af det reviderede regnskab for det forløbne år til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
7. Valg af revisorer og -suppleanter
8. Eventuelt

Facebook: Generalforsamling i SIF-Venner