Det er virkelig nemt at finde vej til Sørby Marked

Når du skal parkere i forbindelse med besøg på Sørby Marked, så kør ad Ringvejen til den slutter, og her venter vores flinke P-assistenter, som vil modtage din betaling og anvise en plads. 

Politi og brandvæsen beder os gøre opmærksom på, at I ikke må parkere uden for anviste områder for at undgå blokering af redningsveje mv.

Handikap parkering: Arealet foran Sørby Hallen er reserveret til handikap parkering med almindelig P-billet.