Godt at vide inden ankomst

Parkering
Du anbefales at købe P-billet online for hurtigere afvikling af køen – og så er det billigere end at betale kontant. Gå til top menu punkter “Køb billetter” og se hvordan.

Betaling
Vi anbefaler vores gæster, at hæve penge inden ankomst til pladsen, da ikke alle stande tager Dankort. Det er muligt at betale med MobilePay.
Du kan i begrænset omfang hæve kontanter i informationen.

Hittegods
Alle fundne værdigenstande afleveres til informationen ved indgangen. Dagen efter kræmmermarkedet indleveres alle genstande til politiet.

Hunde
Alle hunde SKAL være i snor på pladsen.

Ingen salg af røgvarer
Vi sælger IKKE cigaretter o.l. på markedet. 

Mad og drikkevarer
Medbragt mad og drikkevarer må IKKE medbringes eller nydes på pladsen.

Ingen kørsel på pladsen
Det er ikke tilladt at køre motorkøretøjer og cykler på pladsen i åbningstiden bortset fra servicevogne og kørsel ifm. beredskabet.

Må ikke medbringes
Det er ikke tilladt at medbringe nogen former for våben.
Foto-/videokamera og båndoptagelse er ikke tilladt under koncerterne.